Konsultationer, rehabilitering, friskvård, kurser och föreläsningar


                
           
                            Investera i din hunds framtida hälsa
Cert Fysioterapeut, Dipl. Häst & Hundmassör,
Rehabansvarig på Veterinärhuset Södra Berget
Ass.Fysioterapeut TPRL AB
Examen i Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik,
dipl. Akupunktör(TCM),Dipl. Shiatsuterapeut
Aukt. Komplimentärterapeut

 

Pga. Covid-19 har vi infört extra åtgärder på praktiken för att förebygga smittspridning. 

  • Vid minsta förkylningssymtom är det viktigt att Ni stannar hemma, gäller även vid symtom hos övriga i familjen.
  •  Vi begränsar nu antal besökare på praktiken till EN djurägare som följer med in på praktiken.