Hundens smärtbeteende ca 2 tim.

Hur vet jag om hunden har ont?

Den här föreläsningen, är för dig, som vill lära dig hur hunden visar smärta.

Det finns många felaktiga tolkningar och föreställningar om hundars smärta.

Handfasta tips vad du bör vara uppmärksam på.

Det vi inte vet om kan vi inte ändra! Med kunskap kommer valmöjligheter.

Föreläsningen är en blandning av fakta, hur kroppen fungerar samt konkreta exempel på olika hundens olika smärtbeteenden.