Stress - vad sker i hunden?
Jag tar upp kort och lättfattligt hur nervsystemet är uppbyggt.
Vad är stress?
Hur påverkar det hundarna?
Finns det bra stress -dålig stress?
Kan vi, bör vi göra något åt det?
Är det lika för alla?
Mycket spännande och intressant för alla som är intresserade av hund.
Det finns tid för frågor i ämnet

ca 2,5 tim